JRC Gamecentrum Romania S.R.L. a Romanian limited liability company with social adress in Iasi, Gr. Ibraileanu no8, bl6, entrance C, 1st floor, Ap.4 Registered with the Trade Registry under no. J22/1552/2018 unique registration code CUI 39474913; CIF RO39474913 represented by Bednár Martin, in his capacity of Director

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE ALE JRC CZECH

1. CLAUZE INTRODUCTIVE

1.1. În conformitate cu prevederile Codului Civil, JRC Czech emite acești termeni și condiții generale ale afacerii care formează o parte integrantă a Contractului de Vânzare – Cumpărare încheiat între Vânzător și Cumpărător, așa cum este menționat mai jos și care guvernează drepturile și obligațiile Vânzătorului și Cumpărătorului legate de Vânzarea Bunurilor în magazinul online, Online Store www.jrcgamecentru.ro (denumit în continuare "e - shop") (denumite în continuare "termeni și condiții"); Procedura pentru depunerea plângerilor („Complaints Procedure”) formează, de asemenea, o parte integrantă a acestor termeni și condiții.

2. DEFINIȚII

Vânzător - JRC Czech
Cumpărător - poate fi orice persoana fizica care are varsta peste 16 ani sau persoana juridica sau orice entitate juridica care isi face un Cont in Site si efectueaza o Comanda.
Consumator - se referă la orice persoană care, în afara sferei afacerii proprii sau în scopul profesiunii sale, încheie un contract sau face o afacere cu un antreprenor.
Antreprenor - este persoana care efectuează în mod independent, în nume propriu și scop patrimonial, o afacere în scopul obținerii de profit.
Încheierea contractului de vânzare/cumpărare înseamnă livrarea comenzii către cumpărător și confirmarea comenzii de vânzător.
Bunuri tip bazar (consignație, la mâna a doua) se referă la bunuri folosite anterior de o terță parte.

Pre-comandă
Servește doar ca o rezervare a respectivelor bunuri pe care vânzătorul le poate aduce în stoc pe viitor, dar a căror dată de livrare și/sau preț și/sau specificații exacte nu sunt cunoscute de vânzător. În cazul unor pre-comenzi, vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica prețul, livrarea, proprietățile și alte aspecte care nu sunt disponibile sau cunoscute în pre-comandă, până când vânzătorul vinde bunurile și hotărăște revânzarea. Cât privește schimbarea de preț, respectiv alte aspecte necunoscute la momentul pre-comenzii, Vânzătorul va informa Cumpărătorul în timp util prin email sau telefon și cumpărătorul, pe baza noilor informații, poate anula comanda.

Distribuție digitală, descărcare digitală sau bunuri digitale
Se referă la bunurile distribuite doar pe cale electronică (în special email, link de descărcare etc.) și nu implică livrarea prin transportatori fizici. După plata bunurilor digitale, vânzătorul trimite, de obicei cumpărătorului unui produs digital:

 • i. O cheie de activare pentru activarea produsului într-un sistem al unei terțe părți,
 • ii. Un link pentru descărcarea o singură dată a fișierelor și instalarea ulterioară a produsului.
Livrarea produsului digital unui cumpărător pe adresa de email specificată creează o prezumție de dezambalare a bunurilor atunci când ambalajul original este deteriorat

2.1. Prin incheierea Contractului de Vânzare – Cumpărare, Cumpărătorul este de acord cu Termenii și Condițiile și confirmă cunoașterea acestora înainte de incheierea contractului, precum și a Procedurii de efectuare a plângerilor, termenilor de livrare și plată și politica de confidențialitate. Cumpărătorul confirmă, de asemenea, că a înțeles termenii tranzacției și că nu are nicio neclaritate. Cu toate acestea, această clauză nu afectează drepturile și obligațiile care decurg pe durata de valabilitate a termenilor anteriori; cumpărătorul este obligat de termenii contractului la momentul efectuării achiziției. Cumpărătorul este de acord cu termenii respectivi prin trimiterea unei comenzi și/sau pre-comenzi.

 

3. COMUNICAREA ÎNAINTE DE ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI

3.1. Vânzătorul oferă cumpărătorului/consumatorului următoarele informații înainte de încheierea contractului de vânzare-cumpărare:
 • a. Vânzătorul nu percepe cumpărătorului niciun cost suplimentar pentru mijloacele de comunicare la distanță care diferă de rata de bază (în cazul comunicării pe internet și prin telefon, conform condițiilor operatorului Cumpărătorului; vânzătorul nu percepe taxe suplimentare. Acest lucru nu se aplică transportului contractual);
 • b. Cumpărătorul poate alege să plătească bunurile înainte de livrarea lor sau la recepția lor la alegerea metodei de plată; acest lucru nu se aplică bunurilor digitale, unde nu este posibilă decât plata în avans. Vânzătorul nu cere plata unei garanții pentru bunurile comune și, dacă acesta este cazul, cumpărătorul va fi informat înainte de încheierea contractului de vânzare – cumpărare;
 • c. www.jrcgamecentru.ro nu încheie contracte pentru o durată nedeterminată sau care se supun unei realizări repetate.
 • d. La cumpărarea de bunuri prin magazinul online www.jrcgamecentru.ro (acest lucru nu se aplică cumpărăturilor din magazinele fizice) cumpărătorul are posibilitatea de a denunța contractul:
  • i. Până când vânzătorul a primit banii; caz în care vânzătorul va returna toate sumele pe care cumpărătorul le-a plătit deja conform contractului de vânzare – cumpărare.
  • ii. În termen de 14 zile de la data primirii bunurilor. În scopul exercitării dreptului de a denunța contractul, cumpărătorul trebuie să informeze vânzătorul prin email la ........... sau în scris la ...................... despre retragerea sa din contract. Pentru a respecta perioada de retragere, este suficient să fie trimisă o notificare de retragere din contract înainte de expirarea perioadei relevante. Cumpărătorul este obligat să dovedească, de preferat prin prezentarea unei copii a bonului (factură, chitanță, notă de expediere), achiziționarea produsului. Dacă cumpărătorul nu are un astfel de document, contractul de cumpărare trebuie dovedit într-un mod credibil (de ex., cont sau card de credit). Nota de consignație trebuie să includă, de asemenea, retragerea scrisă din contract; vânzătorul recomandă utilizarea acestui formular de retragere.
  • iii. Exceptari de la dreptul de retragere potrivit OUG 34/2014: Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevazut la art. 9-15 in ceea ce priveste contractele la distanta si contractele in afara spatiilor comerciale urmatoarele:
   • a) contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a contractului de catre profesionist;
   • b) furnizarea de produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care profesionistul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
   • c) furnizarea de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar;
   • d) furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
   • e) furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator;
   • f) furnizarea de produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
   • g) furnizarea de bauturi alcoolice al caror pret a fost convenit in momentul incheierii contractului de vanzare, a caror livrare nu poate fi efectuata inainte de 30 de zile si a caror valoare reala depinde de fluctuatiile de pe piata pe care profesionistul nu le poate controla;
   • h) contractele in cazul carora consumatorul a solicitat in mod special profesionistului sa se deplaseze la domiciliul sau pentru a efectua lucrari urgente de reparatie sau de intretinere. Daca, cu ocazia unei astfel de vizite, profesionistul presteaza alte servicii in afara celor solicitate in mod expres de consumator sau furnizeaza alte produse decat piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrarilor de intretinere sau de reparatie, dreptul de retragere se aplica respectivelor servicii sau produse suplimentare;
   • i) furnizarea de inregistrari audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate dupa livrare;
   • j) furnizarea de ziare, periodice si reviste, cu exceptia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicatii;
   • k) contractele incheiate in cadrul unei licitatii;
   • l) prestarea de servicii de cazare, pentru alt scop decat cel rezidential, transport de marfuri, inchiriere de masini, catering sau serviciile privind activitatile de agrement, in cazul in care contractul prevede o data sau o perioada de executare specifica;
   • m) furnizarea de continut digital care nu este livrat pe un suport material, daca prestarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere.

4. ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE

4.1. Prin alegerea bunurilor din oferta vânzătorului și prin comandarea lor ulterioară, cumpărătorul trimite vânzătorului o propunere pentru încheierea unui contract de vânzare – cumpărare. Contractul de vânzare – cumpărare dintre vânzător și cumpărător este încheiat prin confirmarea unei comenzi din partea vânzătorului trimisă pe adresa de email a cumpărătorului. În cazul în care o astfel de confirmare nu vine din partea vânzătorului, se consideră că contractul de vânzare – cumpărare nu a fost încheiat.

4.2. Dacă cumpărătorul este antreprenor și contractul de vânzare – cumpărare este încheiat cu firma sa, acesta este încheiat în momentul în care vânzătorul este de acord în mod expres cu comanda cumpărătorului sau la realizarea acestei comenzi.

4.3. Incheierea contractului de vânzare – cumpărare are ca rezultat obligația vânzătorului de a livra bunurile comandate către cumpărător și obligația cumpărătorului de a accepta bunurile și de a plăti vânzătorului prețul convenit. Cumpărătorul intră în proprietatea bunurilor după plata prețului complet al bunurilor.

4.4. Prețul tuturor bunurilor oferite în magazinul online al vânzătorului este exprimat inclusiv TVA și toate taxele de vânzare asociate (cu excepția cheltuielilor poștale și de ambalare, listate separat). Prețul bunurilor este valabil pe perioada publicării lor în magazinul online al vânzătorului.

4.5. Vânzătorul își rezervă dreptul de a se retrage din contract în cazul unor erori de scriere sau numerice evidente în prețul bunurilor (de ex., prețul este evident diferit de cel al acestui tip de bunuri/mărfuri în general). O eroare de scriere sau numerică evidentă în prețul produsului include, de exemplu, o cifră lipsă, un cost aparent mic al produsului și alte greșeli evidente de redactare. În acest caz, vânzătorul va contacta imediat cumpărătorul pentru a conveni asupra pașilor următori. Cumpărătorul nu are dreptul la o compensație pentru daune sau alte forme de remediere.

4.6. Cumpărătorul înțelege că Vânzătorul nu este obligat să incheie un contract de vânzare – cumpărare pentru toate bunurile listate în magazinul online al vânzătorului, respectiv că prezentarea bunurilor în magazinul online al vânzătorului nu este o ofertă de a încheia un contract.

4.7. Caracteristicile bunurilor, prețul și disponibilitatea bunurilor sunt indicate, de regulă, direct pentru fiecare produs. Dacă lipsește orice informație sau dacă unele informații sunt neclare, cumpărătorul trebuie să informeze site-ul. Nu pot fi asumate informații nespecifice despre produse.

4.8. Dacă este interesat să încheie un contract de vânzare – cumpărare cu vânzătorul, cumpărătorul va trimite comanda via formularul e-shop de pe www.jrcgamecentru.ro. sau prin email, la support@jrc. Contractul de vânzare – cumpărare cu consumatorul este încheiat prin livrarea confirmării de către vânzător pe adresa de email a cumpărătorului.

4.9. Toate datele indicate de cumpărător în formularul de comandă sau în email-ul de comandă fac parte din contractul de vânzare – cumpărare încheiat, dacă vânzătorul este de acord cu acestea. În caz de dezacord, se consideră că contractul de vânzare – cumpărare nu a fost încheiat. În mod similar, dacă vânzătorul nu întrunește oricare din cererile cumpărătorului exprimate în comandă, vânzătorul va trimite cumpărătorului o nouă comandă, cu cererea de a comenta asupra ei. Contractul de vânzare – cumpărare este încheiat cu această nouă comandă a Cumpărătorului către Vânzător și confirmarea ulterioară din partea Vânzătorului.

4.10. Vânzătorul are dreptul ca, înainte de a confirma comanda și astfel, de a încheia un contract de vânzare – cumpărare, să ceară o confirmare telefonică sau scrisă a comenzii din partea cumpărătorului.
4.11. Opțiunile de livrare și plată sunt alese de cumpărător ca parte a comenzii și sunt disponibile cumpărătorului înainte de încheierea contractului.

4.12. Contractul este încheiat în limba romana și este guvernat de aceste condiții generale și de dreptul roman.

4.13. Comanda prin mijloace electronice se face 24 h/zi, 7/7. În cazul unei erori de sistem sau al unei forțe majore, vânzătorul nu este responsabil pentru respectarea timpului de operare.

5. CONTUL UTILIZATORULUI

5.1. Pe baza înregistrării realizate de cumpărător pe e-shop (website), cumpărătorii pot accesa interfața de utilizare. De pe interfața de utilizare, cumpărătorul poate efectua comandarea bunurilor (denumită, în continuare, ”contul utilizatorului”). Dacă interfața web permite magazinului, cumpărătorul poate comanda bunurile fără a se înregistra, direct de pe interfața web a magazinului.

5.2. La înregistrarea pe e-shop și la comandarea bunurilor, cumpărătorul este obligat să ofere toate datele corecte și reale. Detaliile indicate în contul utilizatorului sunt obligatorii pentru ca acesta să poată fi informat despre orice actualizare. Detaliile indicate de cumpărători în contul utilizatorului și la comandarea bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

5.3. Accesul la contul utilizatorului este asigurat prin numele utilizatorului și o parolă. Cumpărătorul trebuie să respecte confidențialitatea privind informațiile necesare pentru accesarea contului său.

5.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite utilizarea contului de către terțe părți.

5.5. Vânzătorul poate anula contul utilizatorului, în special dacă cumpărătorul nu își folosește contul pentru o perioadă mai mare de 1 an sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile contractuale (inclusiv termenii generali).

5.6. Cumpărătorul înțelege că este posibil ca un cont de utilizator să nu fie disponibil permanent, în special în situațiile legate de întreținerea necesară pentru hardware/software-ul vânzătorului, întreținerea hardware/software-ului unor terțe părți.

6. CONDIȚII DE LIVRARE ȘI PLATĂ

6.1. Disponibilitatea aproximativă a bunurilor este indicată în detaliile fiecărui bun individual. Timpul de livrare a bunurilor este în general de 24 ore (în zilele lucrătoare) de la expedierea bunurilor, care va fi notificată de vânzător prin trimiterea unui email care conține numărul pachetului (pachetelor) pe adresa de email a cumpărătorului .

6.2. În cazul unei cerințe specifice privind disponibilitatea bunurilor, cumpărătorul poate apela numărul de contact al vânzătorului indicat pe site.

6.3. Vânzătorul nu livrează bunurile decât pe teritoriul Romaniei.

6.4. Cumpărătorul este obligat să completeze/introducă numărul de telefon la plasarea comenzii – firma de curierat va contacta cumpărătorul privind data specifică de livrare; cumpărătorul este obligat să asigure preluarea bunurilor la locul de livrare. Schimbările în condițiile de livrare (loc sau timp) se pot face în acord cu firma de curierat sau la numărul clientului de la compania care asigură livrarea, în conformitate cu condițiile de livrare ale companiei respective.

6.5. Bunurile comandate pot fi preluate în persoană de la sediul vânzătorului . Bunurile sunt disponibile după 2 zile de la notificarea disponibilității comenzii ; cumpărătorul este înștiințat cu privire la disponibilitatea bunurilor comandate prin email, telefon sau mesaj sms.

6.6. Livrarea și plata: Opțiunile de livrare și plată sunt selectate de cumpărător ca parte a plasării comenzii și sunt la dispoziția cumpărătorului anterior contractului de vânzare – cumpărare.

6.7. La efectuarea unei plăți prin transfer bancar dintr-un cont din altă țară, care cuprinde taxe speciale cumpărătorul plătește toate costurile sau taxele asociate tranzacției.

6.8. Conform Legii de înregistrare a vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului și, în același timp, să înregistreze venitul la organele fiscale, online; în cazul unei defecțiuni tehnice, în termen de 48 ore maxim. Cumpărătorul este de acord în mod expres cu posibilitatea trimiterii unui document fiscal în format electronic (în locul unui document în formă scrisă) pe adresa sa de email.

6.10. Dacă un mod de transport este agreat la cererea specială a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și costurile suplimentare asociate acelui mod de transport.

6.11. La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în caz de defecte, să notifice imediat cărăușul. În cazul degradării ambalajului care indică accesul neautorizat la produs, cumpărătorul nu este obligat să preia bunul de la cărăuș. Prin semnarea notei de livrare, cumpărătorul confirmă că expedierea bunurilor respectă toți termenii și toate condițiile de livrare și orice plângere ulterioară nu va fi luată în considerare.

7. RETRAGEREA DIN CONTRACT

7.2. Cumpărătorul are dreptul de a denunța un contract de vânzare – cumpărare cu un magazin online în termen de 14 zile, fără a indica un motiv. În cazul unui contract de vânzare – cumpărare, perioada de 14 zile începe cu ziua următoare la care cumpărătorul sau o terță parte numită de cumpărător (alta decât cărăușul) preia bunurile. În cazul unui contract care acoperă mai multe tipuri de bunuri sau livrarea unor componente separate a bunurilor, perioada de 14 zile începe în ziua care urmează datei la care cumpărătorul sau partea terță desemnată de acesta (alta decât cărăușul) preia ultima livrare a bunurilor.

7.3. În scopul exercitării dreptului de a se retrage din contract, cumpărătorul trebuie să informeze vânzătorul de la care au fost comandate bunurile sub forma unei acțiuni legale unilaterale (de ex., poștă, fax sau email) cu privire la renunțarea sa; cumpărătorul este obligat să dovedească achiziția prin intermediul unei chitanțe (factură, bon, notă de livrare). Dacă cumpărătorul nu are un astfel de document, contractul de vânzare – cumpărare trebuie dovedit de o manieră credibilă (de ex. extras de cont sau card). Cumpărătorul poate folosi, de asemenea, modelul de denunțare de pe site. Totuși, utilizarea formularului standard de denunțare a contractului nu este obligatorie pentru cumpărător.

7.4. Pentru a respecta termenul legal de denunțare a contractului este suficient ca notificarea să fie trimisă vânzătorului înainte de expirarea perioadei relevante.

7.5. Dacă cumpărătorul denunță contractul de vânzare – cumpărare, vânzătorul va returna cumparatorului, fără întârziere, nu mai târziu de 14 zile de la notificarea de renunțare a vânzătorului, toate plățile primite de vânzător, inclusiv costul livrării bunurilor (cu excepția costurilor suplimentare suportate ca urmare alegerii de către consumator a metodei de livrare, care diferă de cea mai ieftină metodă de livrare standard oferită de vânzător). Pentru rambursări, vânzătorul folosește același mod de plată folosit de consumator pentru a efectua tranzacția inițială, dacă părțile nu convin diferit. Vânzătorul rambursează plata consumatorului doar după recepția bunurilor returnate sau după ce consumatorul dovedește că a trimis bunurile înapoi la adresa desemnată a vânzătorului, care survine mai întâi.

7.6. Cumpărătorul va trimite înapoi, fără întârziere nefondată sau în termen de 14 zile de la data denunțării contractului de vânzare – cumpărare, bunurile primite conform contractului sau le va preda vânzătorului în aceeași perioadă de timp. Perioada se consideră a fi respectată dacă bunurile au fost expediate înainte de expirarea celor 14 zile. Bunurile trebuie ambalate corespunzător (dacă este posibil, în ambalajul original), trebuie să fie curate și complete, inclusiv toate accesoriile, cu documentația completă, nedeteriorate cât privește condiția și valoarea.

7.7. Costurile directe cu returnarea bunurilor sunt suportate de cumpărător. Vânzătorul avertizează cumpărătorul că dacă bunurile nu pot fi returnate conform rutei poștale normale, cumpărătorul va suporta costurile directe asociate cu returnarea bunurilor la nivelul tuturor costurilor directe.

7.8. Bunurile și denunțarea contractului nu vor fi acceptate dacă sunt trimise vânzătorului cu plata la livrare, dacă sunt incomplete și nu pot fi revândute. Dacă bunurile returnate sunt deteriorate, prin încălcarea obligațiilor vânzătorului, vânzătorul are dreptul de a revendica de la cumpărător o reducere a valorii bunurilor și o poate deduce din suma rambursată.

7.9. Cumpărătorul răspunde în fața vânzătorului pentru valoarea diminuată a bunurilor care s-a produs din manevrarea bunurilor, în limitele naturii și proprietății acestora.

7.10. Dacă consumatorul se retrage din contract, totuși, vânzătorul nu este obligat să returneze sumele primite de la consumator înainte ca acesta să livreze bunurile sau să dovedească expedierea lor către vânzător.

7.11. Consumatorul înțelege că, dacă bunurile includ un cadou, contractul dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu o condiție de expirare care survine la utilizarea dreptului de a se retrage din contract în termen de 14 zile, contractul de donație va expira și consumatorul este obligat să returneze bunurile împreună cu cadourile. Dacă aceste cadouri nu sunt returnate, aceste valori vor fi considerate ca însușire ilegală de către consumator. Dacă nu este posibilă recuperarea sumei însușite ilegal, vânzătorul are dreptul la o rambursare la valoarea prețului normal. În cazul retragerii dintr-un contract cadou, contractul nu expiră și contractele sunt evaluate separat din acest punct de vedere .

7.12. Vânzătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare – cumpărare din cauza revânzării stocului, a indisponibilității bunurilor sau a unor modificări majore care împiedică vânzătorul să își îndeplinească obligațiile contractuale sau din motive de forță majoră sau când, în ciuda eforturilor vânzătorului, acesta nu poate livra bunurile către cumpărător în termenul sau la prețul agreat în contractul de vânzare – cumpărare.

7.13. Vânzătorul este obligat să informeze imediat cumpărătorul cu privire la imposibilitatea livrării și să ramburseze orice sume de bani primită în cursul contractului.

7.14. Vânzătorul își păstrează dreptul de a denunța contractul de vânzare – cumpărare sau o parte a acestuia și în cazul unei erori numerice sau de scriere evidente în privința cantității sau prețului bunurilor (de ex., prețul este evident diferit de cel pentru acest tip de marfă/produs în mod normal). O eroare evidentă numerică sau de scriere în prețul bunurilor constituie, de exemplu, lipsa unei cifre, un cost aparent scăzut al bunurilor și alte greșeli evidente în scris. Într-o astfel de situație, vânzătorul va contacta imediat cumpărătorul pentru a-l informa cu privire la acest fapt și pentru a stabili pașii de urmat. Cumpărătorul nu are dreptul la daune sau alte compensații.

Retragerea dintr-un contract pentru distribuția bunurilor digitale

7.15. Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract doar dacă livrarea nu a fost efectuată către cumpărător sub forma livrării unei chei de activare sau a unui link pe email. Această prevedere nu exclude dreptul cumpărătorului de a revendica bunurile cumpărate în eventualitatea în care un link sau o cheie de activare nu a funcționat. Procedurile legate de depunerea unei plângeri sunt similare bunurilor fizice.

8. REPARAREA PRODUSULUI

8.1. Service Disc este un serviciu care asigură repunerea în funcțiune a bunurilor cumpărate dacă sunt deteriorate de cumpărător (de ex., prin zgârierea discului) sau prin rambursare, când reparația nu este posibilă.

8.2. Pentru utilizarea serviciului, trebuie cumpărat cu același document cu bunurile acoperite. Un serviciu se aplică unui singur obiect din document. Serviciul poate fi folosit pentru jocurile de pe mediile fizice de înregistrare, de pe platformele specificate de vânzător. Nu se poate aplica bunurilor împrumutate sau cele din distribuția digitală.

8.3. Serviciul poate fi achiziționat numai în magazine, prin comenzi plasate via un magazin online, doar pentru abonamentele personale plătite numerar la magazin.

8.4. Serviciul poate fi aplicat oricărui tip de daune rezultate din utilizarea normală. Serviciul poate fi folosit în unul din cele trei moduri de mai jos: i. Repararea discului dacă este posibil. ii. Înlocuirea cu o componentă nouă sau de tip consignație dacă repararea discului nu este posibilă. Înlocuirea cu un produs nou nu se va face imediat, ci în termen de 14 zile. iii. Prin rambursarea banilor plătiți pentru bunuri (nu pentru serviciu) dacă i. sau ii. nu sunt posibile.

8.5. Vânzătorul va fi cel care va decide care din aceste opțiuni va fi folosită. Serviciul poate fi revendicat timp de un an pentru variantele i. și ii. Dacă serviciul este folosit cu opțiunea iii, nu se poate folosit în mod repetat. La folosirea unui serviciu, discul trebuie să fie clar identificabil și să fie clar discul pentru care a fost cumpărat serviciul.

8.6. Dacă există suspiciuni că un client a utilizat abuziv serviciul, de exemplu încercând să activeze serviciul pentru un disc care nu a fost cumpărat în conformitate cu termenii serviciului, vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza serviciul.

9. BAZAAR – CUMPĂRAREA DE JOCURI FOLOSITE

9.1. JRC Czech cumpără platforme folosite la alegere.

9.2. Jocurile cumpărate trebuie să fie în condiție de revânzare, să aibă ambalaj și să fie traduse complet în engleză, romana sau engleză-romană. Dacă sunt zgâriate sau deteriorate, se poate percepe o reducere pentru reparații. JRC Czech își rezervă dreptul de a refuza cumpărarea jocului fără a indica motivul.

9.3. La cumpărare, trebuie să prezentați un act de identitate valabil: CI sau pașaport. Pentru persoanele sub 18 ani este necesară prezența unui reprezentant legal. Datele de identificare ale părților vor fi înregistrate în contractul de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătorul jocului folosit și JRC Czech .

9.4. Prețurile de cumpărare pot fi modificate ulterior. Informații despre prețurile de cumpărare, acțiuni și achiziții posibile în urma confiscării pot fi obținute de la magazine și de pe site-ul JRC Czech.

12. RĂSPUNDEREA PENTRU DEFECTE, GARANȚIE

12.1. Drepturile și obligațiile părților legate de defecte sunt guvernate de legea și regulamentele aplicabile.

12.2. Condițiile de garanție pentru bunuri sunt guvernate de Regulile privind plângerile adresate vânzătorului, care formează parte integrantă a acestor termeni și condiții generale și de legislația romană. Aceste reguli sunt disponibile pe site. Dovada cumpărării produsului este necesară, de regulă, pentru obținerea garanției (pentru detalii, vezi Procedura de înregistrare a unei plângeri).

13. PROCESAREA ȘI GESTIONAREA DATELOR PERSONALE

13.1. Informațiile legate de procesarea și protecția datelor personale sunt disponibile pe website: https://www.jrcgamecentru.ro/gdpr/t-347/

14.NUMĂRUL CONSUMATORULUI, CONTACT

14.1. Dacă nu ați aflat răspunsul la una din întrebările dvs., puteți să ne contactați în zilele lucrătoare, între 9-5 pm.

14.2. Cum ne puteți contacta?
Număr telefon: +40771641317
E-mail: suport@jrcgamecentru.ro
Informații despre companie și contacte: jrcgamecentru.ro/contacts/t-300

15.PREVEDERI FINALE

15.1. Relațiile contractuale și posibilele litigii care rezultă de pe urma contractului de vânzare – cumpărare sunt reglementate doar în conformitate cu legea romana și solutionate de instantele din Romania.

15.2. Orice dispută dintre vânzător și cumpărător poate fi soluționată și pe cale non-juridică. În acest caz, cumpărătorul/consumatorul poate contacta organismul de mediere indicat mai sus. Înainte de soluționarea disputei, vânzătorul recomandă întotdeauna cumpărătorului să îl contacteze pentru rezolvarea situației.

15.3. Contractul este încheiat în limba romană. Dacă se realizează o traducere a contractului pentru cumpărător, se va aplica interpretarea contractului în limba romană, în cazul unei dispute privind interpretarea termenilor.

Acești Termeni și Condiții, inclusiv părțile lor constitutive, sunt valabile și produc efecte de la data de 10. 09. 2018 și anulează termenii și condițiile precedente ale vânzătorului, inclusiv părțile sale constitutive și sunt disponibile la sediul vânzătorului sau electronic, pe www.jrcgamecentru.ro.

16. COMPANIE

JRC Gamecentrum Romania S.R.L. a Romanian limited liability company with social adress in Iasi, Gr. Ibraileanu no8, bl6, entrance C, 1st floor, Ap.4.
Registered with the Trade Registry under no. J22/1552/2018
unique registration code CUI 39474913; CIF RO39474913
represented by Bednár Martin, in his capacity of Director