PROCEDURA PRIVIND EFECTUAREA PLÂNGERILOR - PREVEDERI GENERALE

Această pro a fost procesată în conformitate cu legislatia in vigioare și se aplică bunurilor cumpărate de la vânzător – compania JRC Czech și reprezintă o parte constitutivă a Termenilor și Condițiilor Generale ale JRC Czech as și descrie modul de soluționare a plângerilor privind bunurile achiziționate.

Cumpărătorul are obligația de a se familiariza cu procedura de depunere a unei plângeri și cu termenii și condițiile generale (denumite în continuare, colectiv, „Termenii Afacerii” sau GBC) înainte de comandarea bunurilor. În același timp, cumpărătorul înțelege că este obligat să ofere vânzătorului sprijinul necesar pentru a gestiona plângerea; în caz contrar, limita de timp este extinsă în mod proporțional cu perioada în care cumpărătorul nu a oferit colaborarea necesară.

Prin incheierea contractului de vânzare – cumpărare și prin preluarea bunurilor de la vânzător, cumpărătorul este de acord cu procedura privind depunerea plângerilor.

Definițiile termenilor cuprinși în aceste reguli privind plângerile preced celor din GBC. Dacă acest cod privind plângerile nu definește un termen, acesta va fi interpretat în sensul definit în GBC. Dacă nu este definit deloc, va fi interpretat în sensul în care este folosit în lege.

1. PREVEDERI DE BAZĂ

Calitatea la momentul preluării 1.1 Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului pentru orice defect prezent la recepția bunului, cu excepția cazului în care părțile convin asupra livrării unui bun defect și defectul este cunoscut de ambele părți si exista dovezi in acest sens.

1.2 În restul situațiilor, cumparatorul va verifica la momentul recepției bunurilor:

 • a) bunul are proprietățile negociate de părți și, în absența unui acord, caracteristicile pe care producătorul sau vânzătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le așteaptă cu privire la natura bunurilor și publicitatea făcută,
 • b) obiectul este potrivit scopului indicat de vânzător sau celui pentru care acel tip de obiect este folosit în mod normal,
 • c) materialul corespunde calitativ performanțelor mostrei agreate sau originalului, dacă designul a fost determinat conform unei mostre,
 • d) cantitatea, proporția sau greutatea sunt cele corecte.

1.3 Vânzătorul nu răspunde pentru defecte:

 • a) în cazul unui bun vândut la un preț mai mic ca urmare a unui defect, pentru care prețul mai mic a fost acceptat,
 • b) în cazul uzurii normale, produsă în urma utilizării normale,
 • c) în cazul unui defect pe care produsul îl avea la momentul preluării de cumpărător
 • d) dacă defectul rezultă din natura materialului folosit.

1.4 Pentru obiectele folosite, vânzătorul nu răspunde pentru defectele care corespund uzurii la momentul cumpărării, pentru valabilitatea sau limitările materiale ale codurilor.

1.5 Fiecare produs este însoțit de o dovadă a achiziției, care poate servi, de asemenea, ca certificat de garanție, dacă acesta nu este oferit direct de producător. Prin acceptarea bunurilor de la vânzător, clientul este de acord cu termenii garanției.

2. TERMENII DE APLICARE A LEGII PRIVIND DEFECTELE

Limita de timp pentru exercitarea drepturilor legate de performanțele defectuoase

2.1 Dacă nu se stipulează diferit pe cardul de garanție sau documentul fiscal și dacă cumpărătorul este consumator, garanția pentru bunurile livrate este 24 luni.

2.2 Pentru un cumpărător persoană juridică, limita de timp pentru exercitarea drepturilor privind performanța defectuoasă poate fi diferita, dacă se exprimă în mod expres pentru un anumit tip de bunuri, și prevalează.

2.3 Limita de timp ia sfârșit la data care corespunde datei la care a început și după numărul respectiv de luni. Drepturile privind răspunderea pentru defecte pentru care se aplică asigurarea de calitate sunt nule dacă nu sunt exercitate la timp.

2.4 Dacă o plângere este soluționată sub forma unei înlocuiri de produs, noua perioadă nu se reia de la început și perioadă inițială de garanție continuă.

2.5 Perioada de garanție pentru bunurile livrate începe de la data primirii bunurilor și este extinsă cu perioada în care consumatorul nu a putut folosi bunul ca urmare a defectului reclamat. Garanția nu acoperă incompatibilitatea software-ului cu hardware-ul sau software-ul clientului. Clientul este obligat să verifice cerințele de hardware/software înainte de a cumpăra produsul sau, dacă acest lucru nu este posibil, cel mai târziu înainte ca ambalajul original al bunului să fie deteriorat.

2.6 Dacă clientul descoperă orice diferență între documentul fiscal și bunurile cumpărate (ca tip sau cantitate) trebuie să informeze imediat vânzătorul la primirea bunurilor. În caz contrar, există riscul ca plângerile ulterioare să nu fie acceptate.

2.7 Garanția nu se aplică codurilor de înregistrare sau altor coduri legate de acces sau alt beneficiu, a căror valabilitate este limitată de producătorul jocului, la expirarea lor sau la finalul acțiunii cu care punerea lor pe piață este asociată .

2.8 În cazul produselor software, garanția se aplică doar capacității de citire fizică a discului (de ex., discul nu poate fi zgâriat etc.). La momentul îndepărtării elementelor de protecție (folie, sigilii etc.), cumpărătorul devine utilizatorul legitim al produsului software conform contractelor de licență ale producătorului produsului și acceptă contractul de licență al producătorului și în cazul conținutului digital, prin descărcarea acestuia. Acest lucru nu se aplică încălcării contractului de vânzare – cumpărare (vezi mai jos).

2.9 Dacă există o defecțiune a proprietăților de software și aceasta se produce, de asemenea, pe alte calculatoare (cu aceeași configurație sau configurație similară), plângerea nu poate fi acceptată deoarece este un software protejat.

2.10 Plângerile legate de pixelii defecți de pe ecranele LCD sunt guvernate de ISO 13406-2, iar textul complet poate fi citit aici: http://www.technicke-normy-csn.cz/833583-csn-en-iso-13406-2_4_68080.html.

2.11 În cazul unei plângeri legate de bunurile care (parțial sau total) sunt folosite pentru stocarea datelor, nu garantăm datele stocate pe ele. Clientul are obligația de a face o copie de rezervă (back-up) înainte de a face plângerea. Datele vor fi pierdute iremediabil pe durata procesului de revendicare. Nu puteți face o plângere cu privire la o proprietate, ci doar la un defect. Vă recomandăm să analizați cu atenție proprietățile bunului achiziționat.

2.12 Plângerile pot fi acceptate dacă un client nu poate oferi o descriere precisă a defectelor.

2.13 Dacă se face o plângere legată de software și motivul este imposibilitatea instalării sau defectarea pe hardware-ul clientului și acest hardware nu întrunește cerințele de sistem prezentate, acel produs software nu este eligibil. Cerințele de sistem trebuie verificate la momentul cumpărării produsului.

2.14 Vânzătorul nu garantează compatibilitatea deplină a pieselor vândute cu alte produse ale unor producători sau furnizori neautorizați sau cu aplicații a căror funcționalitate nu a fost indicată expres de cumpărător în comanda scrisă, cu excepția cazului în care o astfel de similaritate este normală pentru astfel de bunuri și dacă vânzătorul nu a exprimat în mod expres compatibilitatea produsului doar cu lista specificată. În mod similar, compatibilitatea se aplică atât versiunilor individuale și de software. În plus, dacă compatibilitatea anumitor versiuni a software-ului este declarată, același lucru nu se aplică automat pentru versiunile ulterioare ale acestor programe.

2.15 Cumpărătorul, când preia bunurile personal de la vânzător, verifică dacă sunt complete și dacă ambalajul nu este deteriorat.

2.16 La preluarea bunurilor de la firma de curierat, cumpărătorul trebuie să verifice atent starea pachetului (în special numărul de colete, integritatea benzii firmei cu logoul, integritatea ambalajului) conform notei de livrare.

2.17 Pe parcursul zilei cumpărătorul va verifica dacă pachetul cuprinde toate elementele comandate.

2.18 Orice discrepanță trebuie raportată vânzătorului la momentul ridicării bunurilor în mod personal, la preluarea de la firma de curierat; cumpărătorul poate refuza să accepte livrarea sau refuza livrarea. În plus, în cazul preluării de la firma de curierat, vânzătorul recomandă includerea unei dovezi foto în cazul deteriorării ambalajului.

2.19 Aceste prevederi nu aduc atingere limitei de timp statutare pentru exercitarea drepturilor conferite de performanțele defectuoase. O plângere suplimentară legată de absența unor componente sau deteriorarea externă a produsului nu exonerează cumpărătorul de a face o plângere, dar oferă vânzătorului oportunitatea de a dovedi că nu a încălcat contractul de vânzare – cumpărare.

2.20 Distrugerea sigiliului de siguranță, a etichetei de informare sau a numărului serial (dacă produsul este folosit în principal pentru evitarea unor acțiuni neprofesioniste ale utilizatorului asupra produsului) atrage riscul cumpărătorului de a-i fi refuzată cererea, cu excepția cazului în care daunele s-au produs în timpul utilizării normale. Sigiliile și numerele de serie sunt o parte integrantă a bunurilor și nu restrâng dreptul clientului de a utiliza și manipula bunurile în sfera maximă de utilizare pentru care bunurile sunt proiectate.

2.21 Garanția nu se aplică daunelor suferite (dacă o astfel de activitate nu este o activitate normală și nu este interzisă în manualul de utilizare inclus), cum ar fi:

 • a. Deteriorări mecanice ale bunurilor,
 • b. Suprasarcini electrice (componente arse în mod vizibil sau plăci de circuit arse) cu excepția deviațiilor normale,
 • c. Utilizarea bunurilor în condiții care nu respectă criteriile de temperatură, praf, umiditate, produse chimice și efecte mecanice ale mediului, determinate direct de vânzător sau producător,
 • d. Instalarea, manevrarea, repararea incorectă sau neglijența în îngrijirea bunurilor,
 • e. Daune produse bunurilor sau componentelor acestora ca urmare a unui virus informatic etc.,
 • f. Dacă defectul se produce doar cu programul pentru care clientul nu poate dovedi proveniența legală a software-ului sau consumabilelor,
 • g. Daunele produse de încărcarea sau utilizarea excesivă, în contravenție cu condițiile prezentate în documentație sau principiile generale,
 • h. Efectuarea unor intervenții necalificate sau schimbarea parametrilor,
 • i. Bunurile au fost personalizate pentru client (vopsea, formă etc.), dacă un defect s-a produs ca urmare a acestei modificări,
 • j. upgrade BIOS incorectă, firmware,
 • k. deteriorări produse de elemente naturale sau forță majoră,
 • l. utilizarea unui software incorect sau greșit,
 • m. daunele cauzare de conectarea la sursa de alimentare (care nu respectă standardele relevante) sau produse în urma unui fenomen trecător,
 • n. utilizarea produsului în condiții care nu respectă parametrii prezentați în documentația de pe site-ul producătorului sau regulile generale cunoscute
 • o. utilizarea unor produse incorecte sau copiate sau ca urmare a oricăror daune care rezultă de pe urma unei astfel de utilizări.

2.22 Uzura produsului și a componentelor sale produsă de utilizarea normală (de ex., capacitatea bateriei, căștile, părțile mecanice, afișajul etc.) nu sunt acoperite de garanție.

3. DEPUNEREA UNEI PLÂNGERI

3.1 Cu excepția situației când o altă persoană este indicată pentru a efectua reparația, vânzătorul este obligat să accepte o plângere în orice locație (magazinul vânzătorului – vezi lista pe site) în care este posibilă primirea plângerii cât privește gama de bunuri vândute sau servicii oferite, precum și la sediul firmei.

3.2 Vânzătorul trebuie să confirme posibilitatea de a efectua reparația și durata acesteia și să ofere o justificare în scris a plângerii. Această obligație se aplică, de asemenea, celorlalte persoane desemnate să efectueze reparația.

3.3 Atunci când vânzarea de bunuri sau oferirea de servicii are loc în afara locațiilor desemnate, vânzătorul este obligat, în conformitate cu § 13, să indice în scris, în special, numele și adresa vânzătorului unde consumatorul poate depune plângerea

3.4 Bunurile care fac obiectul plângerii trebuie să fie însoțite de:

 • a) originalul cardului de garanție și o copie a bonului (nota de livrare, factură, chitanță); cumpărătorul are dreptul de a dovedi cumpărarea bunurilor în orice alt mod credibil (de exemplu, debitarea din cont sau de pe cardul de credit).
 • b) formularul special pentru plângeri, completat cu descrierea exactă a defectelor și a manifestărilor acestora (poate fi completat la venirea în magazin)

3.5 Bunurile în cauză trebuie însoțite de toate cablurile, sursele și manualele livrate, CD-ROM etc., nu trebuie să fie deteriorate din punct de vedere mecanic și trebuie ambalate în ambalajul lor original (sau echivalent); în caz contrar, vânzătorul nu răspunde pentru daunele produse în timpul transportului.

3.6 Înregistrarea plângerii și a soluționării acesteia se va face în cadrul unui protocol separat.

3.7 Vânzătorul are dreptul de a refuza să accepte bunurile care fac obiectul plângerii dacă acestea/sau componentele lor sunt contaminate sau nu întrunesc cerințele de bază pentru livrarea în condiții de siguranță, conform procedurii.

3.8 Dacă accesul la sistem este protejat de o parolă sau alt mod de securizare a accesului, cumpărătorul trebuie să anuleze protecția sau să includă parola în descrierea defectului. În caz contrar, vânzătorul are dreptul să refuze acceptarea bunurilor care fac obiectul plângerii. Același lucru este valabil în cazul în care sistemul BIOS sau accesul la datele stocate ale sistemului sunt blocate. Fără acces deplin la sistem nu se poate repara sau diagnostica respectivul sistem. Într-o astfel de situație, plângerea poate fi soluționată doar dacă cumpărătorul respectă obligația stipulată în acest paragraf.

3.9 Dacă sistemul este securizat împotriva furtului, cumpărătorul va dezactiva serviciul înainte de a depune plângerea. În caz contrar, vânzătorul are dreptul de a refuza să accepte bunurile care fac obiectul plângerii și plângerea poate fi soluționată doar dacă cumpărătorul respectă obligația stipulată în acest paragraf.

3.10 În privința notificării unui defect acoperit de garanție sau a exercitării dreptului de a beneficia de garanție, acești termeni și condiții sunt interpretați în analogie cu prevederile legislative.

4. SOLUȚIONAREA PLÂNGERILOR

4.1 Vânzătorul sau reprezentantul său autorizat decide imediat asupra plângerii sau, în cazuri complexe, în termen de trei zile lucrătoare dacă este vorba despre o plângere consumator-consumator. Perioada nu exclude timpul necesar pentru evaluarea expertă a defectului. Plângerile, inclusiv înlăturarea unui defect, trebuie soluționate imediat, nu mai târziu de 30 zile de la data plângerii, cu excepția cazului în care vânzătorul și cumpărătorul convin asupra unei perioade mai lungi de timp. La expirarea acestei perioade, consumatorul are aceleași drepturi ca în cazul unui defect care nu poate fi eliminat .

4.2 În cazului unui cumpărător – antreprenor, vânzătorul se obligă să soluționeze plângerea în termen de 40 zile de la data depunerii. Cumpărătorul va fi informat prin email despre această decizie.

4.3 Vânzătorul va informa consumatorul despre soluționarea plângerii în funcție de detaliile de contact indicate, cel mai târziu în ultima zi a perioadei stabilite pentru soluționarea plângerii.

4.4 Consumatorul are obligația de a recupera bunurile care fac obiectul plângerii în termen de 30 zile din momentul în care vânzătorul informează consumatorul cu privire la soluționarea plângerii sau în termen de 30 zile maxim de la data expirării plângerii.

4.5 Dacă bunurile nu sunt ridicate în această perioadă de timp, vânzătorul are dreptul de a percepe o sumă pentru depozitarea bunurilor în sumă de ............... pentru fiecare zi după expirarea perioadei. Dacă cumpărătorul nu ridică bunurile timp de maxim 6 luni de la data informării privind soluționarea plângerii, vânzătorul își rezervă dreptul de a vinde bunurile și de a folosi sumele obținute pentru plata depozitării.

4.6 În cazul livrării bunurilor care fac obiectul plângerii prin intermediul unei companii de transport, vânzătorul este obligat să informeze consumatorul despre modul de transport și data livrării. Consumatorul este obligat să asigure recepția bunurilor. Dacă un consumator nu acceptă bunurile, vânzătorul poate percepe consumatorului costurile de re-livrare. O astfel de livrare se face cu acordul consumatorului.

4.7 Cumpărătorul are dreptul la cele mai mici costuri necesare suportate în legătură cu o plângere legitimă. Aceste costuri includ, de obicei, costul transportului bunurilor. Aceste costuri trebuie să fie rezonabile și documentate în termen de 30 zile de la data soluționării plângerii.

4.8 Când bunurile sunt predate la sediul vânzătorului, consumatorul este obligat să depună documentul pe baza căruia s-a făcut plângerea .

4.9 Bunurile predate în vederea reparării vor fi testate doar pentru defectul descris de cumpărător (în formularul de plângere, în fișa de prezentare a defectelor inclusă).

4.10 Dacă plângerea este respinsă și cumpărătorul acceptă să plătească reparația, reparația va fi taxată conform listei curente de prețuri a service-ului autorizat.

4.11 Cumpărătorul înțelege că vânzătorul nu face reparații plătite, ci doar trimite bunurile la service-ul autorizat. Vânzătorul nu este răspunzător pentru reparații.

4.12 Înainte de efectuarea reparației plătite, cumpărătorul va fi informat cu privire la costul reparației și durata acesteia, în termen de maxim 60 zile de la ziua care urmează primirii bunurilor de către vânzător. Reparațiile plătite pot fi făcute doar cu acordul explicit al cumpărătorului (sau pe baza unui contract de service) după notificare acestuia, conform celor de mai sus.

4.13 Cumpărătorul are obligația de a verifica bunurile primite și dacă acestea respectă informațiile din raportul aferent plângerii. Cumpărătorul mai verifică, de asemenea, dacă toate elementele sunt prezente. Obiecțiile ulterioare nu vor fi luate în considerare.

5. PREVEDERI FINALE

5.1 Drepturile legale ale cumpărătorului nu sunt afectate de această plângere.

5.2 Aceste Reguli sunt valabile de la data de 10. 09. 2018 și înlocuiesc precedentele reguli. Procedura de depunere a plângerilor este disponibilă la sediul firmei sau pe internet.